Cung cấp thông tin chất lượng cao nhất

Hệ thống đăng ký và quản lý an toàn thuốc

 Ngành dược phẩm đóng góp vào vấn đề sức khỏe của con người trên toàn thế giới, và Daiichi Sankyo Việt Nam đã thiết lập hệ thống nội bộ để đảm bảo cho việc quản lý an toàn thuốc và hoạt động đăng ký thuốc ở mức độ cao. Hệ thống này sẽ thực hiện các hoạt động đào tạo nhằm đảm bảo mỗi nhân viên đều nhận thức và tuân thủ các chính sách an toàn của công ty. Daiichi Sankyo Việt Nam tuân thủ nghiêm các thông tin về quản lý an toàn thuốc (như thông tin về tác dụng không mong muốn) trên toàn thế giới và cung cấp các thông tin chính xác trên việc sử dụng hợp lý đến các chuyên gia y tế. Hoạt động đăng ký thuốc đảm bảo thực hiện dưới sự tuân thủ các luật liên quan, các quy định và hướng dẫn trong nước cũng như các khía cạnh khoa học và đạo đức.

Cung cấp thông tin chất lượng cao cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Bản chất dược phẩm bao gồm cả lợi ích và nguy cơ vì thế cần phải cân đối thận trọng, hơn cả là các công ty dược phẩm phải tạo ra thông tin chất lượng cao về hiệu quả và độ an toàn của thuốc, đồng thời cung cấp thông tin cho lĩnh vực y tế để thúc đẩy việc sử dụng thuốc đúng cách. Đặc biệt, trong giai đoạn đầu sau khi ra mắt một loại thuốc mới, chưa có đủ thông tin để đáp ứng các nhu cầu khác nhau trong thực hành y tế, mặc dù hiệu quả và tính an toàn của thuốc đã được khẳng định trong giai đoạn phát triển.

 Thông qua sự hợp tác giữa các đơn vị liên quan, Daiichi Sankyo Việt Nam đã cung cấp thông tin liên quan đến Dược phẩm cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thông qua các tạp chí y khoa, các bài thuyết trình trong hội nghị và các tài liệu sử dụng đúng cách, thúc đẩy việc sử dụng thuốc hợp lý với mục đích đóng góp vào nghành y tế.

 Thông tin chất lượng cao là thông tin được tạo ra tuân theo luật và quy định có giá trị y tế và khoa học. Do đó, chúng tôi kiểm tra việc tuân thủ các luật, quy định và hướng dẫn có liên quan, cũng như các khía cạnh đạo đức và khoa học, khi quảng cáo các sản phẩm dược phẩm.

Hoạt động của Đơn vị Vấn Y Khoa  

Kể từ khi Đơn vị Tư Vấn Y khoa ra mắt cấu trúc Đơn vị Tư Vấn Y Khoa toàn cầu vào tháng 10 năm 2017, một kế hoạch y tế toàn cầu cho từng sản phẩm đã được phát triển và các hoạt động liên quan đến việc tạo và phổ biến thông tin dựa trên kế hoạch đã được thực hiện ở toàn cầu tập trung vào lĩnh vực Ung bướu và Sản phẩm Đặc biệt & Giá trị.

Hướng tới việc đạt được Tầm nhìn 2025, “Đơn vị Tư phấn đấu trở thành đối tác chiến lược mang tính chuyển đổi để cung cấp các giải pháp y tế giá trị gia tăng nhằm nâng cao cuộc sống bệnh nhân”, Đơn vị hoạt động hàng ngày với mục tiêu trở thành đối tác cung cấp các giải pháp y tế tối ưu cho các bên liên quan, những người cung cấp và nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bao gồm các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, bệnh nhân, nhóm bệnh nhân, v.v. trên khắp thế giới, bằng cách tối đa hóa sự đóng góp trong điều trị bằng dược phẩm thông qua các hoạt động tạo và phổ biến bằng chứng có giá trị cao về dược phẩm mà Tập đoàn Daiichi Sankyo cung cấp cho thế giới.

Trong năm 2021 Daiichi Sankyo Việt Nam đã thành lập Đơn Vị Tư Vấn Y Khoa để quản lí các sản phẩm như prasugrel, edoxaban, methoxyflurane, edaranove và các sản phẩm giá trị khác của chúng tôi nhằm tạo ra và truyền đạt thông tin y tế và khoa học chính xác bên ngoài và bên trong. Dựa trên kết quả nghiên cứu, chúng tôi sẽ trao đổi thông tin y tế và khoa học với các chuyên gia y tế bên ngoài để xác định các câu hỏi lâm sàng (câu hỏi của bệnh nhân và những người hành nghề y liên quan đến việc sử dụng dược phẩm) và thu được bằng chứng mới bằng cách lập kế hoạch và thúc đẩy các chương trình nghiên cứu do công ty khởi xướng để điều tra những câu hỏi như vậy. Do đó, chúng tôi sẽ thúc đẩy các hoạt động tạo và phổ biến thông tin cần thiết cho bệnh nhân và những người hành nghề y.

Cung cấp thông tin chất lượng cao cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe 

 

Với đội ngũ nhân viên y tế được đào tạo bài bản, chúng tôi tương tác với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe để cung cấp thông tin khoa học và giáo dục cũng như hỗ trợ nghiên cứu và giáo dục y tế.

 

Thông qua sự hợp tác giữa các đơn vị liên quan, Daiichi Sankyo Việt Nam đã cung cấp thông tin liên quan đến Dược phẩm cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thông qua các tạp chí y khoa, các bài thuyết trình trong hội nghị và các tài liệu sử dụng đúng cách, thúc đẩy việc sử dụng thuốc hợp lý với mục đích đóng góp vào công nghệ y tế.

 

Thông tin chất lượng cao là thông tin được tạo ra tuân theo luật và quy định có giá trị y tế và khoa học. Do đó, chúng tôi kiểm tra việc tuân thủ các luật, quy định và hướng dẫn có liên quan, cũng như các khía cạnh đạo đức và khoa học, khi quảng cáo các sản phẩm dược phẩm.

CSR tại Việt Nam

Hợp tác kỹ thuật sản xuất vắc xin MR tại Việt Nam

xem thêm ...