Các nghiên cứu khởi xướng bởi nghiên cứu viên

Daiichi Sankyo cam kết hỗ trợ nghiên cứu tìm kiếm giải pháp cho các nhu cầu y tế chưa được đáp ứng của bệnh nhân trên thế giới.

Daiichi Sankyo cung cấp cơ hội cho các nghiên cứu viên bên ngoài thực hiện nghiên cứu có liên quan đến các phạm vi điều trị của Daiichi Sankyo. Có thể nộp tóm tắt nghiên cứu cho ủy ban đánh giá nội bộ xem xét. Daiichi Sankyo có thể cung cấp ngân sách và các dạng hỗ trợ khác như vật tư nghiên cứu để hỗ trợ và giúp đỡ các nghiên cứu viên bên ngoài.

Nếu bạn có quan tâm và sẵn sàng nộp đơn, xin vui lòng tham khảo thêm mục Nghiên cứu liên quan cũng như mục nghiên cứu có hỗ trợ từ Daiichi Sankyo.

CSR tại Việt Nam

Hợp tác kỹ thuật sản xuất vắc xin MR tại Việt Nam

xem thêm ...