Tận tâm vì chất lượng

Chính sách chất lượng

Daiichi Sankyo Việt Nam sẽ đảm bảo chất lượng và độ tin cậy cao, đồng thời mang đến nguồn cung cấp ổn định các sản phẩm đẳng cấp thế giới. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi phải giành được sự tin tưởng và tín nhiệm của khách hàng mỗi ngày, không chỉ thông qua hiệu quả và độ an toàn của sản phẩm mà còn thông qua chất lượng sản xuất của chúng. Sự chú ý của chúng tôi đến chất lượng bắt đầu từ nguyên liệu thô và tiếp tục thông qua sản xuất và phân phối. Cùng với chuỗi cung ứng đó, chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất của doanh nghiệp và quy định, bao gồm các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận do Thực hành Sản xuất Tốt (GMP) và Thực hành Bảo quản Tốt (GSP) đặt ra.

CSR tại Việt Nam

Hợp tác kỹ thuật sản xuất vắc xin MR tại Việt Nam

xem thêm ...