TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

 

CÔNG TY TNHH DAIICHI SANKYO VIỆT NAM. sẽ hiện thực hóa tầm nhìn công ty của chúng tôi về công ty “Số Một” trong chất lượng hoạt động và được các bên liên quan công nhận là “Chỉ Một”. Chúng tôi sẽ theo đuổi sứ mệnh của mình bằng cách tận dụng ba giá trị cốt lõi dưới đây.

 

Giá trị kinh tế

Vai trò của chúng tôi là đóng góp vào việc chăm sóc sức khỏe con người bằng cách tập trung vào Tim mạch, Nhiễm trùng, Đau và Ung thư.

Giá trị xã hội

Vai trò của chúng tôi là chung sống với xã hội với tiêu chuẩn đạo đức cao.

Giá trị nhân văn

Vai trò của chúng tôi là phát triển nguồn nhân lực với tư cách là các chuyên gia để đạt được chất lượng hoạt động cao nhất.

CSR tại Việt Nam

Hợp tác kỹ thuật sản xuất vắc xin MR tại Việt Nam

xem thêm ...